.


O nama

Pružajući usluge osiguranja i reosiguranja putem ureda u više od 29 država, MAI nudi jedinstvenu odskočnu dasku za poslovne operacije diljem središnje i istočne Europe. Možemo vam pomoći u prevladavanju regionalnih varijacija u ekonomskoj i zakonodavnoj stabilnosti te služiti i osiguranicima i osigurateljima u okviru brojnih uslužnih i specijalističkih područja rada.