O NAMA

MAI CEE Insurance Brokers je osnovan u Budimpešti u studenom 1991. godine s ciljem da servisira multinacionalne klijente šireći se na područje centralne i istočne Europe.

MAI CEE je izrastao u vodećeg brokera osiguranja u centralnoj i istočnoj Europi:

  • ima vlastite urede u 13 zemalja i dugogodišnje partnere u ostalih 12 zemalja i servisira klijente u svih 29 zemalja centralne i istočne Europe.
  • ima preko 260 zaposlenih, obrađuje preko 2,000 međunarodnih klijenata sa premijskim obuhvatom od 140,000,000EUR godišnje.
  • kontinuirano se širi na zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza
  • povezan je sa brokerima širom svijeta putem mreže brokera, tako da može osigurati usluge distribucije u osiguranju u cijelom svijetu

 
MAI Hrvatska je dio MAI CEE grupe http://www.mai-cee.com/ osnovan 2001. godine. Ima tim od 8 zaposlenih, od toga 5 licenciranih brokera sa premijskim obuhvatom od 4.000.000EUR godišnje.

Zakonski okviri posredovanja u osiguranju i reosiguranju

 Društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga distribucije u osiguranju i reosiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti distribucije u osiguranju i reosiguranju.

MAI d.o.o., Mandaličina 17, 10000 Zagreb, OIB 47959267056 – rješenjem od 07.veljače 2007. godine, Klasa: UP/I-453-06/06-03/141, Ur. broj 326-112-07-03, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), društvu je izdala dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

 Broker u osiguranju i reosiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova brokera u osiguranju i reosiguranju, obavlja navedene poslove temeljem zaposlenja u društvu za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju te je upisana u registar zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika: https://www.hanfa.hr/trziste-osiguranja/registri/zatupnici-u-osiguranju/

Sukladno Zakonu o osiguranju čl.410 imamo sklopljenu policu osiguranja profesionalne odgovornosti zaključenu na limit od 10.000.000,00 EUR.

Osoblje

  • Ivana Ivasić, upisana u registar zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika pod registarskim brojem PO 191
  • Tvrtko Stanišić, upisan u registar zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika pod registarskim brojem PO 354
  • Marko Šipuš, upisan u registar zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika pod registarskim brojem PO 324
  • Ognjen Radulović, upisan u registar zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika pod registarskim brojem ZO 19913
  • Renata Ivanović, upisan u registar zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika pod registarskim brojem ZO 20148