Održivost u sektoru financijskih usluga – objava povezana s održivošću prema Uredbi (EU) 2019/2088

Slijedimo neovisnu strategiju održivosti u kojoj uzimamo u obzir negativne učinke investicijskih odluka koliko god je to moguće. Pritom temeljito razmatramo moguća kretanja u pitanjima okoliša, socijalnog i korporativnog upravljanja koja bi zapravo ili potencijalno mogla imati značajne negativne učinke na vrijednost ulaganja. Posebno se razmatra sljedeća područja: kupnja ili najam uredskog prostora, nabava poslovne opreme, IT i službenih vozila.

Za sada nemamo dovoljno transparentne informacije o proizvodima osiguranja da bismo mogli na odgovarajući način procijeniti nepovoljne učinke investicijskih odluka na čimbenike održivosti. Kontinuirano pratimo daljnji pravni razvoj, kao i mjere koje je poduzela industrija osiguranja, a nakon što dobijemo relevantne informacije, prilikom savjetovanja naših klijenata razmotrit ćemo moguće negativne učinke investicijskih odluka na čimbenike održivosti.

Kao dio naše politike nagrađivanja, kontinuirano analiziramo primljene i dodijeljene naknade. Do sada faktori održivosti nisu uzeti u obzir jer to nije bilo uobičajeno na našem tržištu. Ukoliko daljnji pravni razvoj bude omogućio ili zahtijevao razmatranje takvih čimbenika, ispitat ćemo njegovu primjenu na postojeću ili buduću naknadu i osigurati odgovarajuće objavljivanje.

Status: 10.03.2021